Lääkehoidon arviointi

Epäiletkö, että käyttämäsi lääke aiheuttaa sinulle jonkin terveyshaitan tai hankalan haittavaikutuksen? Onko lääkehoidossa muita ongelmia?

Lääkehoidon arviointi on lääkärin työn tueksi suunniteltu palvelu, jossa erityispätevyyden hankkinut farmaseutti arvioi perusteellisesti potilaan lääkehoidon kokonaisuuden. Arvioinnista tehdään kirjallinen ehdotus hoitovastuussa olevalle lääkärille, joka tekee päätökset lääkitykseen liittyvistä muutoksista.

Lääkehoidon arvioinnissa selvitetään mm. ovatko annostus ja ottoajankohdat oikeat, onko käytössä päällekkäisiä lääkkeitä, onko käyttöön unohtunut lyhytaikaiseksi tarkoitettuja lääkkeitä, onko mukana keskenään yhteensopimattomia tai iäkkäiden käyttöön sopimattomia valmisteita. Lisäksi arvioidaan haittoja aiheuttavia lääkityskuormia sekä muita mahdollisia haittavaikutuksia potilaan kokemien oireiden perusteella. Arviointi perustuu potilaan haastatteluun, lääkitystietoihin, laboratorioarvoihin ja potilaskertomuksen tietoihin.

Lääkehoidon arviointi tähtää turvalliseen, tarkoituksenmukaiseen ja taloudelliseen lääkkeiden käyttöön.